Posted on

Mint minden zárt és nyitott szervezetnek, így a tőzsdének is van tanácsa, valamint rendelkezik olyan központi szervekkel, amelyek a kifogástalan és probléma mentes működésért felelősek. A tőzsde teljes egészében önálló szervezet, éppen ezért a szabályait is saját maga hozza. A fő döntéshozó szerv a tőzsdei tanács, amelynek tagjait a közgyűlés választja. Egy tisztség három évre szól, bármi is történik, ezen időszak után újra választják őket. Ami fontos, hogy a tanácsba egy alkuszt is be kell választani, függetlenül attól, hogy a tanács többi része kikből tevődik össze. Fontos, hogy a tanács legalább öt főből állhat, de a maximális létszám is meghatározásra került, ami 13 fő. Természetesen felügyelő tanács is választásra kerül, amely 5 főből áll, az egész piac felügyeletét ők végzik. Mivel a tőzsdei kereskedések során etikával kapcsolatos kérdések is felmerülhetnek, így létre hozásra került egy etikai bizottság, akik minden kényes kérdésben határozatot hoznak. Ha komoly etikai vétség történik, akkor a tőzsdei tanács különféle szankciókat is meghatározhat.